Opcje ułatwień dostępu
Opcje ułatwień dostępu

Płyta nagrobna Johannesa Lehmanna i jego żony Zuzanny z domu Bergmann

fot.

Płyta nagrobna Johannesa Lehmanna i jego żony Zuzanny z domu Bergmann

Prostokątna płyta nagrobna, płaskorzeźbiona, z polem inskrypcyjnym podzielonym ornamentem poziomo na dwie części z tekstem śmierci Johannesa (Jana) Lehmanna (1) i Zuzanny Lehmann (zd. Bergmann, 2). Pola inskrypcyjne w obramieniu z liści akantu i spiętych wolut. W zwieńczeniu płyty, na środku medalion przedstawiający wędrowca, nad którym wysuwająca się z obłoków dłoń trzyma koronę z tekstem "Cursu Completo" (tłum. Ukończywszy bieg życia). Tekst zapisany w języku niemieckim i łacińskim. Fraktura i minuskuła humanistyczna; litery wypukłe.

Tekst inskrypcji: (1) Memoria // Viri / Dignitate Doctrina // Ministerio Clarissimia / D(o)m(ini) M(agistri) JOHANNIS LEHMANNI / Qvem / Patria Silesia Namslau A(nn)o 1640. d(ie) 13 Maii produxit / Parentibus et Majoribus tam de Ecclesia / qvam Republica dignissimis / Studiis insigniter per duo Lustra Wittenberge clarus / Tam discendo qvam docendo / inde Philosophiae Adjunctus dignissimus / Postea Pastor ad Praesepe Christi Fraustadi(ensis) A(nno)o(s) 30 meritissim(us) / Publice Cathedram d(ie) 2. Epiph(aniae) A(nn)o 1701 Apoplexiam notavit / Vixit DEO Mundo, Sibi suisq(ue) / Annos 69. Hebd(omades) 44. d(ies) 2. Minist(er) Ann(os) 30. /Relicta Conjuge lectissima / ANNA SUSANNA nata BERGEMANNIA / cum sex Liberis Charissimis

(2) Wenn die Todten ietzt deine Absicht sehn / Nihm die Gedult von mir hier ruhende zu lesen / Ich war Susanna Lehman(n)in geb(oren) Bergeman(n)in . Entsprossen A(nn)o 1655. den 31. Jan(uarii) in Fraustadt / von vornehmen Eltern / Tit(ulato) Herren Matthias Bergemann / Hochberühmten Kauffman und / Tit(ulata) Frauen Barbara Bergeman(n)in g(eboren) Wernerin / Verheyrathet A(nn)o 1671. d(en) 14. Aprilis / mit Tit(ulato) Herren M(agister) Johan(n) Lehmann / wer Er gewesen zeiget dieser Stein / mit Ihm hab ich gelebet 29. Jahr 39. Wochen / 15. Kinder gebohren / 9. sind vor mir gestorben 6. ließ ich der Welt / Ich starb A(nn)o 1709 d(en) 13. Sept(embris) / Alters 54. Jahr 32. Wochen / Habe danck das du diß gelesen.

Tłumaczenie: (1) Pamięć męża bardzo sławnego z godności, wykształcenia, urzędu, pana magistra Jana Lehmana, którego wydało śląskie miasto ojczyste Namysłów 13 maja w roku 1640, z rodziców i przodków niezwykle godnych, zarówno pod względem Kościoła jak i Rzeczpospolitej. Szczególnie sławny z zajęć naukowych przez dziesięć lat w Wittenberdze, zarówno z uczenia się jak i nauczania, stąd nadzwyczaj godny adiunkt filozofii, później wielce zasłużony pastor wschowski przy Żłóbku Chrystusa przez 30 lat, 7 stycznia (?) w roku 1701, z powodu publicznie nastąpionego ataku apopleksji. Żył dla Boga, świata, dla siebie i swoich (bliskich) 69 lat, 44 tygodnie, 2 dni. Przez 30 lat sługa Boży, pozostawiając szczególnie dobrą żonę, Annę Zuzannę, pochodzącą (z rodziny) Bergmann, z sześciorgiem najdroższych dzieci.

(2) Jeśli umarli ujrzą twój zamiar, weź ode mnie cierpliwość, aby przeczytać (o) tu spoczywających. Byłam Zuzanną Lehmann, z domu Bergmann, zrodziłam się 31 stycznia roku 1655, we Wschowie, ze znamienitych rodziców: utytułowanego pana Mateusza Bergmanna, wielce znanego kupca i utytułowanej pani Barbary Bergmann, z domu Werner. Wyszłam za mąż roku 1671, dnia 14 kwietnia, za utytułowanego pana magistra Jana Lehmanna, kim on był, wskazuje ten kamień. Z nim przeżyłam 29 lat, 39 tygodni, urodziłam 15 dzieci, 9 zmarło przede mną, 6 pozostawiłam światu. Umarłam 13 września roku 1709 (w) wieku 54 lat, 32 tygodni. Jestem wdzięczna, że to przeczytałeś.

Łatwy Opis

Rodzaj: Tablica / płyta epitafijna

Autor / warsztat: Nieznany

Technika: Rzeźbienie

Miejsce powstania: Wschowa (miasto)

Czas powstania: po 1701 r.; po 1709 r.

Wymiary: 191 x 108 cm

Materiał: Piaskowiec

Własność: LAPIDARIUM RZEŹBY NAGROBNEJ

#72 / L/117