Opcje ułatwień dostępu
Opcje ułatwień dostępu

Płyta nagrobna Jerzego Scholtza

fot.

Płyta nagrobna Jerzego Scholtza

Prostokątna płyta nagrobna z wpisanym w centrum polem inskrypcyjnym. Pole zamknięte jest od góry wolutowymi spływami; zawiera inskrypcję śmierci oraz cytaty z Pisma Świętego. Cytaty te rozdzielone są wizerunkiem krucyfiksu.

Po bokach pola inskrypcyjnego stojące dwie postacie aniołów. W górnej części płyty dwie wygaszone lampki oliwne. Na samej górze płyty kartusz herbowy. Na dole płyty medalion z popiersiowym przedstawieniem zmarłego Jerzego Scholtza.

Tekst zapisany w języku łacińskim; majuskuła i minuskuła humanistyczna; litery wypukłe (fragment inskrypcji pośmiertnej od słowa "amoris" - wklęsłe).

Tekst inskrypcji: D(eo) O(ptimo) M(aximo) S(acrum) / Spectabilis et Famatus Georgius Scholtz / Civis Scabinus et Consul Wschov(iensis) / Natus in Neuhausen March(iae) Brand(enburgicae) / Die 25 Aprilis A(nn)o Christi 1574 / Pie in D(omi)no obdormivit / Die 11 July Ann(o) 1640 / Postquam laudabiliter: vixisset / Anno(s) 66 men(ses) 2. dies 14. / Et ex Honest(issima) Coni(uge) Vrsula Gauners- / dorfiana 7 liberos suscepisset. / Cui Vidua re//licta hoc quicquid / est e // saxo / monu//mentum / amoris et // fidei coniugalis / 47 annos // contin(ue) / P(AX) // C(HRISTI)

Cytaty z Pisma Świętego: (1) II Timoth(eus) II / Novit Domi(nu)s / qui sint sui; (2) Philipp(enses) 1 / Vita mihi Chr(ist)us / mori lucrum

Tłumaczenie: Poświęcone Bogu Najlepszemu Największemu: znakomity i osławiony Jerzy Scholtz, obywatel, ławnik i rajca wschowski, urodzony w Neuhausen w Marchii Brandenburskiej, dnia 25 kwietnia roku Chrystusowego 1574, zasnął pobożnie w Panu dnia 11 lipca 1640 roku, kiedy przeżył chwalebnie 66 lat, 2 miesiące, 14 dni i, z nadzwyczaj szanowaną małżonką Urszulą z domu Gaunersdorff, miał siedmioro dzieci. Jemu pozostawiona wdowa (postawiła) ten, który jest z kamienia, pomnik miłości i wierności małżeńskiej (trwającej) nieprzerwanie przez 47 lat. Pokój Chrystusowy.

Tłumaczenie cytatów z Pisma Świętego: (1) 2. List św. Pawła do Tymoteusza 2, 19: Poznał Pan tych, którzy są Jego; (2) List św. Pawła do Filipan 1, 21: Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk.

Łatwy Opis

Rodzaj: Tablica / płyta epitafijna

Autor / warsztat: Nieznany

Technika: Rzeźbienie

Miejsce powstania: Wschowa (miasto)

Czas powstania: po 1640 r.

Wymiary: 184 x 91 cm

Materiał: Piaskowiec

Własność: LAPIDARIUM RZEŹBY NAGROBNEJ

#71 / L/160