Opcje ułatwień dostępu
Opcje ułatwień dostępu

Płyta nagrobna Samuela Fryderyka Lauterbacha

fot.

Płyta nagrobna Samuela Fryderyka Lauterbacha

Prostokątna płyta nagrobna z owalnym polem inskrypcyjnym. Pole inskrypcyjne otoczone wieńcem z liści laurowych. Po bokach pola postacie alegoryczne - z lewej strony pola kobieta z sercem gorejącym w dłoni (personifikacja miłości); z prawej - kobieta z berłem zwieńczonym okiem w promienistej glorii (personifikacja skromności?).

W górnych narożnikach medaliony - w lewym narożniku postać pielgrzyma przemierzającego przez pustynię (z inskrypcją: "Te Duce non erro", tłum. Nie błądzę pod Twoim przewodnictwem); w prawym narożniku wędrowiec opuszczający miasto (z inskrypcją: "Terra vale", tłum. Żegnaj ziemio). Na górze płyty, w centrum płaskorzeźba ukazująca wędrowca zmierzającego do miasta (z inskrypcją: "Co[e]lum // [sa]lve", tłum. Witaj niebo). W dolnej części płyty medalion z wizerunkiem wędrowca. Całość zdobiona liśćmi akantu oraz gałązkami oliwnymi.

Inskrypcja zapisana w języku łacińskim, majuskuła i minuskuła humanistyczna; litery wypukłe.

Inskrypcja śmierci: O(ptimo) S(ervatori) S(acrum) / Venerare Viator memoriam . Viri immortali Memoria digni / Redivivi Herbergerii / SAMUELIS FRIDERICI LAUTERBACHII / ad Praes(epe) Christi Pastoris Protoscholarch(ae) / et Eccles(iae) A(ugustanae) C(onfessionis) I(n) maj(ore) Polon(ia) / SENIORIS GENERALIS meritissimi / qvi Patre CASPARE Sutore honesto / Matre ANNA de TROYEN / A(nno) MDCLXII. D(ie) 30. Octobr(is) natus / Scholae primum huic Patriae / Ecclesiae postea ROEHRSDORFFENSIUM / dein(de) FRAUSTADIENSIUM / tristissimo Martis Mortisq(ue) tempore / summa fide servivit. / In duplici Conjugio / cum ANNA BARBARA nat(a) PRUEFERIA / et ROSINA genere KAERGERIA / sine prole prolem qvaesivit / ad Nominis perpetuitatem / ex meritis qvibus Patriae profuit / ex Libris qvos Luci publice edidit / ex Orphanotrophio qvod curis ejus caepit / ex Biblitheca qvam Herbergerianae adjecti / Tandem qvo Anno / ubi ex Aegypto exire in Canaan docuera(t) / [---] Morte praeivit / A(nno) MDCC[XX]IX d(ie) 24 Juni(i) aet(atis) LXV. [---] S(anc)t(a) Benedictio

Tłumaczenie: Poświęcone Najlepszemu Zbawcy; przechodniu, oddaj cześć pamięci męża godnego nieśmiertelnej pamięci, odrodzonego Herbergera, Samuela Fryderyka Lauterbacha, protoscholarchy, pastora przy Żłóbku Chrystysa i wielce zasłużonego seniora generalnego kościoła wyznania augsburskiego w Wielkopolsce, który urodził się dnia 30 października, roku 1662, z ojca Kacpra - szanowanego szewca, z matki Anny z domu Troyen, z największą wiarą służył, w bardzo nieprzyjaznym czasie wojny i śmierci, najpierw tej ojczystej szkole, później kościołowi mieszkańców Osowej Sieni, następnie (kościołowi) mieszkańców Wschowy, w dwukrotnym małżeństwie z Anną Barbarą z domu Pruefer i Różą z domu Kaerger, bez potomstwa pragnął potomka, do wieczności nazwiska (przyczynił się) przez wzgląd na zasługi, którymi przysłużył się ojczyźnie, przez wzgląd na książki, które wydał na publiczne światło, przez wzgląd na sierociniec, który rozpoczął (działalność) za jego staraniem, przez wzgląd na bibliotekę, którą pomnożyli Herbergerianie, na koniec w tym roku kiedy nauczał o wyjściu z Egiptu do Kanaanu, (...), przez śmierć poszedł przodem dnia 24 czerwca, roku 1729, w wieku 65 lat, (...) święte uwielbienie.

Łatwy Opis

Rodzaj: Tablica / płyta epitafijna

Autor / warsztat: Nieznany

Technika: Rzeźbienie

Miejsce powstania: Wschowa (miasto)

Czas powstania: po 1729

Wymiary: 190 x 103 cm

Materiał: Piaskowiec

Własność: LAPIDARIUM RZEŹBY NAGROBNEJ

#69 / L/176