Opcje ułatwień dostępu
Opcje ułatwień dostępu

Wjazd poselstwa tureckiego do Wschowy z 1755 roku

fot. MZW

Wjazd poselstwa tureckiego do Wschowy z 1755 roku

Rycina przedstawiająca wjazd posłów tureckich do Wschowy z 1755 roku. Karta pochodzi z 12. tomu dzieła „Des neueröfneten Historischen Bilder-Saals”, wydanego w Norymberdze w 1761 roku.
Tureckie poselstwo dwukrotnie odwiedzało Wschowę - w 1737 i 1755 roku.

Kasztelan brzeskolitewski Marcin Matuszewicz w „Diariuszu życia mego” opisał wjazd tureckiego posła Hadży Aliego Agi do Wschowy z 1755 roku: „Miał król dwa regimenta koronne saskie z sobą, które obozem pod Wschową stały. Te tedy asystowały wjeżdżającemu posłowi tureckiemu, przy tym wielka kawalkada z rycerstwa polskiego. Poseł z sekretarzem swoim i innymi Turkami na końcu jechał i za nim szedł jeszcze jeden szwadron Sasów. Siedział poseł na koniu kasztanowatym hetmańskim, bardzo pięknym. Gdy wszedł do sali, gdzie było senatus consilium, zastał króla na tronie siedzącego i senatorów siedzących w czapkach, którzy za przejściem tegoż posła powstali, a potem dano posłowi węzgłowie aksamitne, pąsowe, galonowane, na którym on, wprzód trochę skłoniwszy się królowi, siadł, a potem za daniem głosu od marszałka nadwornego koronnego zaczął mowę swoją po turecku (...)”.

Łatwy Opis

Rodzaj: Grafika

Autor / warsztat: Nieznany

Technika: Miedzioryt, druk

Miejsce powstania: Norymberga (miasto)

Czas powstania: 1761 r.

Wymiary: 6,5 x 9,1 cm (grafika), 19,1 x 12 cm (cała strona)

Materiał: Papier

Własność: MUZEUM ZIEMI WSCHOWSKIEJ – REZYDENCJA JEZUITÓW

#56 / MZW-S-216